Ansatte

Randi Langeland Teigen
Daglig leder
rlt@helgenmontessoriskole.no
 
Niclas Bälldal
Faglig og pedagogisk leder og
kontaktlærer for 5.-7. klasse
nb@helgenmontessoriskole.no
Bjørnar Stensrud
Styreleder
bjornar.stensrud@live.no
Jannicke Gjerde Lindgren
Kontaktlærer for 1.-4. klasse
jgl@helgenmontessoriskole.no
Aina Milevasslien
Kontaktlærer for 5.-7. klasse
Tillitsvalgt
am@helgenmontessoriskole.no
Agnieszka Aarnes
Faglærer
aa@helgenmontessoriskole.no
Camilla Rørstadbotten
Kontaktlærer for 1.-4.. klasse
cr@helgenmontessoriskole.no
Jorunn Solberg
Pedagog
Verneombud
js@helgenmontessoriskole.no
Beata Korzycka
Assistent
Simen Sebastian Larsen
Assistent
Kitti Lund
Assistent

Ida Bø Broby

Assistent

Aneta Tulik
Renholder

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømmeundervisning i Skien Fritidspark:

1.-4. klasse: 28/1, 25/2 og 28/4.

5.-7. klasse: 11/2, 21/4 og 5/5.

Nyheter og praktiske opplysninger

Corona-viruset - skolen er stengt fra og med 13.03.20

Elevene vil bli fulgt opp med skolearbeid hjemme.

Foresatte vil få informasjon om når skolen åpner igjen.

Skolen er forpliktet til ha et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Behov for dette må meldes inn til daglig leder på skolens telefon.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com