Ansatte

Randi Langeland Teigen
Daglig leder
rlt@helgenmontessoriskole.no
 
Niclas Bälldal
Faglig og pedagogisk leder og
kontaktlærer for 5.-7. klasse
nb@helgenmontessoriskole.no
Bjørnar Stensrud
Styreleder
bjornar.stensrud@live.no
Katrine Løvgren Aspheim
Sekretær og regnskapsfører
kla@helgenmontessoriskole.no
Jannicke Gjerde Lindgren
Kontaktlærer for 1.-4. klasse
jgl@helgenmontessoriskole.no
Aina Milevasslien
Kontaktlærer for 5.-7. klasse
Tillitsvalgt
am@helgenmontessoriskole.no
Agnieszka Aarnes
Faglærer
aa@helgenmontessoriskole.no
Camilla Rørstadbotten
Kontaktlærer for 1.-4.. klasse
cr@helgenmontessoriskole.no
Taran Nilssen
Faglærer
tn@helgenmontessoriskole.no
Michael Sundell
Faglærer
ms@helgenmontessoriskole.no
Beata Korzycka
Assistent
Jos Steegh
Assistent
Saskia Ebben
Assistent
Even Håtveit Tveit
Assistent
Kitti Lund
Assistent
Aneta Tulik
Renholder og SFO-assistent

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømming i Skien Fritidspark

5.-7. klasse: 29/9, 27/10 og 17/11

1.-4. klasse: 13/10 og 3/11

Til våren vil det være 1.-4. klasse som får svømme flest ganger.

Nyheter og praktiske opplysninger

Foreldremøte for foresatte i 5.-7. klasse

Vi minner om at 21/9, kl. 17.30, er det foreldremøte for foresatte i 5.-7. klasse. Se invitasjon som er sendt ut.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Sløyd