Ukebrev

- Ny dato!! 12/2, kl. 17.30: Foreldremøte. Hold av kvelden!
- Vi ber dere om å melde fra på skolens telefon når elevene er syke.

- Husk skiftetøy

Vi ønsker å minne alle på at elevene skal ha innesko og drikkeflaske på skolen. 

1.-4. klasse

I norsk denne uken har elevene i 1.klasse arbeidet med ukens bokstav som er f og g. Vi har lett etter ting i klasserommet på disse bokstavene. 1. klasse har også lært om substantivet og forskjellen på hankjønn og hunkjønn.  2. og 3. klasse har arbeidet med prefiks og suffiks. 4. klasse har arbeidet med sj- lyden og da/når.

 

I tema denne uken har vi lært om den nordlige og sørlige halvkule og ekvator. Vi har lært om hvordan solas stråler treffer jorden på ulike steder. Vi har sett at strålene treffer perpendikulært (vinkelrett) ved ekvator. I den nordlige og sørlige halvkule treffer solstrålene på skrå. Vi har testet dette med en lommelykt, og oppdaget forskjellen når solen treffer på skrå i forhold til perpendikulært siden jordkloden ikke er flat.

 

På uteskolen fortsatte vi med eksperimenter. Vi hadde kanel og vann i en skål og puttet fingeren nedi for å se hva som skjedde. Fingeren ble dekket av kanel og fingeren ble ikke våt. Vi prøvde å gjøre det en gang til med såpe på fingeren, da ble fingeren våt. Vi hadde også et eksperiment med melk, konditorfarge og såpe. Da fikk vi en fin fargedans på tallerken.

5.-7. klasse

Denne uken har 5.-7. klasse fortsatt med temaet om middelalderen. Vi har sett på hvordan Norge ble kristnet, og hva det betydde. Vi har også hørt om baglerne og birkebeinerne og kampene mellom dem.

I matte har elevene jobbet med ulike oppgaver om brøk. De gjør om uekte brøk til ekte og omvendt, 7. trinn regner brøk om til prosent og motsatt. I norsk fortsetter vi med rettskriving og grammatikk. I engelsk har alle hatt i oppgave å skrive en tekst som handler om "Meg selv".

På fredag hadde vi besøk av DKS (den kulturelle skolesekken) og forfatteren Ørjan. N. Karlsen. Han skriver fantasy-bøker, og dette falt i smak hos alle elevene.

På uteskole gikk de til den store furua., De lærte om densitet, hvorfor noen ting flyter og andre synker, selv om de er like store (massetetthet).

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømmeundervisning i Skien Fritidspark:

1.-4. klasse: 28/1, 25/2 og 28/4.

5.-7. klasse: 11/2, 21/4 og 5/5.

Nyheter og praktiske opplysninger

Søknadsfrist til førsteopptaket til skoleplass: 1. februar

Vi opplever stor pågang av søkere til neste skoleår. Det er hyggelig at så mange ønsker plass ved Helgen Montessoriskole. De som søker før fristen til førsteopptaket, har størst mulighet for å få plass.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com