Ukebrev

- Vi ber dere om å melde fra på skolens telefon når elevene er syke.

- Husk skiftetøy

1.-4. klasse

I tema denne uken holder vi på med fundamentale behov. Elevene holder på å lage egne plansjer der de tegner ned det de trenger for å overleve. Vi har fokusert på noen temaer som blant annet husly, klær, mat og transport. Vi har også lært om istiden.

 

I kunst og håndverk holder vi på med fargeblanding. Vi har lært om primærfarger og sekundærfarger.

 

I norsk holder sirkelgruppen på med rimord. Trekant- og firkantgruppen holder på med sammensatte ord. Pentagongruppen skriver eventyr.

5.-7. klasse

Denne uken har vi fortsatt med tema om KRLE. Elevene har laget et skjema med viktig informasjon om de fem verdensreligionene. Neste uke kommer vi å gå dypere inn i de forskjellige religionene.

 

På tirsdagen var 7. klasse på Holla 10-årig skole og fikk lære seg om pilfletting og toving av ull.

 

Tirsdag 10/3 skal 5.-7. klasse til Ulefoss og se på forestillingen "Star wårs (med å)". Det er gym som vanlig den dagen.

 

I matte jobber 5. klasse med divisjon. 6. og 7. klasse jobber med geometri.

 

I norsk har elevene lest "Tyven, tyven" og skriver om det de har lest.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Sommerferie:

Vi ønsker alle en riktig god sommer og takker for et fint skoleår! Takk til elever, foresatte og ansatte for et godt samarbeid.

 

Velkommen til skolestart den 17. august!

Nyheter og praktiske opplysninger

Årsmøte i Helgen Montessoriskolelag

Det vil bli avholdt årsmøte i Helgen Montessoriskolelag 22/6, kl. 18.30.

 

På grunn av smittevernshensyn, må vi ha påmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres til daglig leder, Randi Langeland Teigen. Ved påmelding vil dere motta saksliste. 

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com