Ukebrev

- Vi ber dere om å melde fra på skolens telefon når elevene er syke.

- Husk skiftetøy

1.-4. klasse

I tema denne uken holder vi på med fundamentale behov. Elevene holder på å lage egne plansjer der de tegner ned det de trenger for å overleve. Vi har fokusert på noen temaer som blant annet husly, klær, mat og transport. Vi har også lært om istiden.

 

I kunst og håndverk holder vi på med fargeblanding. Vi har lært om primærfarger og sekundærfarger.

 

I norsk holder sirkelgruppen på med rimord. Trekant- og firkantgruppen holder på med sammensatte ord. Pentagongruppen skriver eventyr.

5.-7. klasse

Denne uken har vi fortsatt med tema om KRLE. Elevene har laget et skjema med viktig informasjon om de fem verdensreligionene. Neste uke kommer vi å gå dypere inn i de forskjellige religionene.

 

På tirsdagen var 7. klasse på Holla 10-årig skole og fikk lære seg om pilfletting og toving av ull.

 

Tirsdag 10/3 skal 5.-7. klasse til Ulefoss og se på forestillingen "Star wårs (med å)". Det er gym som vanlig den dagen.

 

I matte jobber 5. klasse med divisjon. 6. og 7. klasse jobber med geometri.

 

I norsk har elevene lest "Tyven, tyven" og skriver om det de har lest.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømmeundervisning i Skien Fritidspark:

1.-4. klasse: 28/1, 25/2 og 28/4.

5.-7. klasse: 11/2, 21/4 og 5/5.

Nyheter og praktiske opplysninger

Corona-viruset - skolen er stengt fra og med 13.03.20

Elevene vil bli fulgt opp med skolearbeid hjemme.

Foresatte vil få informasjon om når skolen åpner igjen.

Skolen er forpliktet til ha et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Behov for dette må meldes inn til daglig leder på skolens telefon.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com