Ukebrev uke 48

- På foresatteportalen får dere meldinger fra skolen. Denne portalen er et menyvalg på hjemmesiden.

1.-4. klasse

Denne uken har 1.-4. klasse lært om mennesker som har migrert over havet. Vi har snakket om hva migrasjon er, og at det noen ganger er frivillig, mens det andre ganger kan være med tvang. Vi har hørt historien om engelskmennene som migrerte til Australia. Grunnen til at de migrerte, var fordi de var kriminelle og at det ikke var plass til alle menneskene i fengslene i England. James Cook som var oppdagelsesreisende, hadde oppdaget et land som de kunne sende de kriminelle til.

 

Vi har begynt å øve til juleavslutningen, vi skal ha skuespill og synge ulike sanger. Siden situasjonen er som den er i år, vil det ikke bli en vanlig juleavslutning. Vi kommer til å spille inn alt på film og sende det til dere på mail

5.-7. klasse

Denne uken ferdigstiller vi prosjektet «teknikk og design» i tema. Elevene har skrevet to tekster og laget egen kunst i denne perioden. Kunsten har de laget av gamle el-artikler som de har tatt med hjemmefra.

På uteskolen denne uka gikk vi til tjernet. Vi jobbet med temaet vann og ulike aspekter rundt dette. Hadde ønsket at det var litt kaldere, for da kunne vi hatt flere forsøk med vann i frossen tilstand.

I norsk holder vi på med oppgaver for å øve på å skrive tekster med egne ord. Vi har sett et behov for å øve på dette, spesielt når vi jobber med tema og de henter informasjon fra internett. Det kan være vanskelig når de ikke får lov til å skrive direkte av det som står der.

Vi jobber mye med skolemiljø om dagen. En undersøkelse som elevene har svart på, viser at de synes det er for mye støy i klasserommet. Dette har vi snakket om i plenum og satt inn tiltak for å få et roligere arbeidsmiljø.

Minner om at det begynner å bli kaldt, og at elevene i 5.-7. klasse er ute frem til kl. 8.30 på tirsdager og torsdager. Da er det lurt med varme klær.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

1.-4. klasse danser BlimE-dansen

Se på 1.-4. klasses bidrag til BlimE-dansen i NRK Super her.

Nyheter og praktiske opplysninger

Retningslinjer ved koronasymptomer

Her finner dere anbefalinger fra kommuneoverlegen i Nome for når man skal holde barnet hjemme og for testing for koronasmitte.

BlmE.jpg

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com