Ukebrev

- Vi ber dere om å melde fra på skolens telefon når elevene er syke.

- Husk skiftetøy

1.-4. klasse

I tema denne uken har vi lært om de første tidlige menneskene. Vi har sett på tidslinjen om de første menneskene og snakket om de ulike behovene som de hadde. Vi har diskutert hvordan de første menneskene overlevde, og hva som skjedde når de vandret ut av Afrika.  

 

På uteskolen har vi lært om fundamentale behov/ grunnleggende behov, og hva vi trenger for å overleve. Elevene skal lage sine egne plansjer, der de skal tegne inn det de trenger for å leve.

 

I matematikk har pentagongruppen lært om desimaltall. Trapesgruppen har lært om divisjon, Sirkelgruppen har lært om multiplikasjon og hoppetelling. Trekantgruppen har lært om subtraksjon.

 

Husk å ta med gymtøy, innesko og håndkle hver tirsdag.

 

Etter vinterferien starter vi opp med evaluering hver andre uke. Grunnen til dette er fordi vi skal samkjøre evalueringen med arbeidsplanene. Det vil derfor være evaluering samme fredag som arbeidsplanene går ut, på den måten har vi bedre oversikt over hvordan elevene ligger an i forhold til planene sine.

5.-7. klasse

Denne uken har elevene forsket selv på det vi lært om middelalderen. Vi kommer til å fortsette utover våren med egen forskning om forskjellige ting. Det er viktig trening i å finne fakta og vurdere kilder. Med dette avslutter vi historietemaet om middelalderen og fokuserer på KRLE frem til påske.

Onsdag etter ferien skal 7. klasse på Lifjell for å stå på slalåm. (se eget skriv)

Vi håper at alle får en fin ferie!

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømmeundervisning i Skien Fritidspark:

1.-4. klasse: 28/1, 25/2 og 28/4.

5.-7. klasse: 11/2, 21/4 og 5/5.

Nyheter og praktiske opplysninger

Vi ønsker alle en fin og velfortjent vinterferie!

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Mattespill