Kontaktopplysninger

Helgen Montessoriskole

Skiensvegen 383

3830 Ulefoss

 

Tlf.: 46 98 65 65

 

E-post: administrasjon@helgenmontessoriskole.no

Styret:

Styreleder Bjørnar Stensrud, tlf. 93 02 56 46 

Nestleder Aslak Teigen

Styremedlem Randi Langeland Teigen

Styremedlem Kitti Lund

1. vara: Beata Korzycka

Helsesøster: Miriam Kjeldsen Gunnerud

Tlf.: 97960719  

Mail: Miriam.Kjeldsen.Gunnerud@nome.kommune.no

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømming i Skien Fritidspark

5.-7. klasse: 29/9, 27/10 og 17/11

1.-4. klasse: 13/10 og 3/11

Til våren vil det være 1.-4. klasse som får svømme flest ganger.

Nyheter og praktiske opplysninger

Foreldremøte for foresatte i 5.-7. klasse

Vi minner om at 21/9, kl. 17.30, er det foreldremøte for foresatte i 5.-7. klasse. Se invitasjon som er sendt ut.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Sløyd