Kontaktopplysninger

Helgen Montessoriskole

Skiensvegen 383

3830 Ulefoss

 

Tlf.: 46 98 65 65

 

E-post: administrasjon@helgenmontessoriskole.no

Styret:

Styreleder Bjørnar Stensrud, tlf. 93 02 56 46 

Nestleder Aslak Teigen

Styremedlem Randi Langeland Teigen

Styremedlem Kitti Lund

1. vara: Beata Korzycka

Helsesøster: Miriam Kjeldsen Gunnerud

Tlf.: 97960719  

Mail: Miriam.Kjeldsen.Gunnerud@nome.kommune.no

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Foreldremøte

I stedet for å ha foreldremøte på teams, vil skolen sende ut et informasjonsskriv. Vi håper dere foresatte tar kontakt, dersom det er noe dere lurer på.

Nyheter og praktiske opplysninger

Retningslinjer ved koronasymptomer

Her finner dere anbefalinger fra kommuneoverlegen i Nome for når man skal holde barnet hjemme og for testing for koronasmitte.

Forske og skrive

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Sløyd