Stilling ledig

For begge stillinger:

-Skolen følger KS' lønnsregulativ.

-Søknadsfrist 30. april 2020.

-Søknad sendes på mail til administrasjon@helgenmontessoriskole.no

-Referanser og attester må følge søknaden.

Montessoripedagog, 80-100% stilling, fast

Vi søker etter en person som har fullført adjunktutdannelse og fortrinnsvis har videreutdanning i montessoripedagogikk.

Det er dessuten en fordel å ha et eller flere av basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Du må være glad i å undervise barn, ha god samarbeidsvilje, være fleksibel og ha godt humør.

Oppstart 11. august 2020.

Sekretær 20-40% stilling, engasjement

Vi søker etter en sekretær som har gode norskkunnskaper, er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig, er en god representant for skolen og har godt humør. Det er en fordel med erfaring innen arkivering, office 365, markedsføring og enkel regnskapsføring.

Oppstart: Etter avtale.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømming og gymnastikk:

Som følge at corona-viruset er Skien Fritidspark stengt inntil videre. Vi må se an hvordan det blir med svømming ut over våren.

Det blir utegym i tiden som kommer. Elevene må dusje hjemme.

Nyheter og praktiske opplysninger

Årsmøte i Helgen Montessoriskolelag

Det vil bli avholdt årsmøte i Helgen Montessoriskolelag 22/6, kl. 18.30.

 

På grunn av smittevernshensyn, må vi ha påmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres til daglig leder, Randi Langeland Teigen. Ved påmelding vil dere motta saksliste. 

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com