Uke 1

1.-4. klasse

Denne uka har vi fortsatt arbeidet som vi startet opp forrige uke. I alle fag legger vi vekt på å styrke barnas selvbilde når de sier noe høyt for de andre. I  engelsk fokuserer vi på at barna skal utfordre seg selv til å snakke høyt foran de andre. Fokuset er da øvelsen framfor at det er grammatisk riktig. Ellers har det vært en fin arbeidsinnsats fra barna denne uka. Noen planlegger arbeidet sitt for hele uka, og vi ser at flere og flere av dem har god oversikt over eget arbeid.

Endelig kom snøen, og det har barna vært glad for i friminuttene. Det har blant annet blitt mye aking den siste tiden.

 

På onsdag var vi på jordet nede ved kirken, der hadde vi ski- og akedag med bål og fint vær. Barna koste seg og hadde det moro sammen, noen hadde med seg ski og snowboard. Fint å se hvordan barna prøver ut nye ting, og at de opplever mestring. Rundt bålet var det god stemning. En del barn har med pølser uten grillspyd. Vi har som regel med kniv, slik at de kan lage sine egne spyd, men fint om dere som har grillspyd hjemme, sender det med.

Vi ser at dere voksne gjør en god jobb med å kle barna på uteskole. Det er meldt kaldt en stund framover, så fortsett det gode arbeidet også de andre dagene. En time ute kan bli veldig kaldt dersom barna mangler utebukse og lignende.

 

På fredagene framover skal vi jobbe en del på data,for å øve opp barnas datakunnskaper. Samtidig vil de lære å samarbeide, mens de jobber sammen med ulike oppgaver.

5.-7. klasse

Denne uken har elevene fortsatt med å lese om Storbritannia og USA i engelsken. Det har de fleste likt godt.

 

I matte jobber elevene med brøk. Det er gøy å se hvordan elevene på ulike nivåer kan hjelpe hverandre.

I tema har vi fortsatt med kjemi. Vi har sett mer på grunnstoff og kjemiske bindinger. Vi viste også forskjellene på en løsning og en blanding. På uteskole kokte vi vekk all væske fra Coca-cola, for å se hva som ble igjen. Det tok litt tid, men de elevene som hadde tålmodighet, fikk med seg hva som skjedde. Vi laget også en gass i et lukket rom, for å se hva som skulle skje.

Hvis det kommer mer snø i helgen, så tar vi eventuelt en akedag på onsdag.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Vi ønsker alle et godt nytt år!

Henviser til skoleruta for vårens skoledager.

Vi følger foreløpig samme smittevernstiltak som i høst, og oppfordrer foresatte til å kjøre barna til skolen i stedet for å sende dem med buss.

Nyheter og praktiske opplysninger

Retningslinjer ved koronasymptomer

Her finner dere anbefalinger fra kommuneoverlegen i Nome for når man skal holde barnet hjemme og for testing for koronasmitte.

Sløyd.jpg

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Sløyd