top of page

FAU

FAU 2022/2023:
Leder: Marianne Nilsen

Foreldrerepresentanter gruppe 1:

Marianne Berdalen

Marianne Nilsen

Foreldrerepresentanter gruppe 2:

Trond Andre Lundmark

Lilia Løberg

Hjem/skole

Fra Utdanningsdirektoratet: "Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning."

bottom of page