FAU

FAU 2021/2022:
Leder: Marianne Nilsen
Kasserer: Lill Kjersti Samuelsen

Vara: Marianne Berdalen og Trond André Lundmark

Hjem/skole

Fra Utdanningsdirektoratet: "Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning."

FAU-vipps: 586284