Ukebrev

- Datoer for svømmeundervisningen er lagt ut på hjemmesiden.

- På foresatteportalen får dere meldinger fra skolen. Denne portalen er et menyvalg på hjemmesiden.

1.-4. klasse

Denne uken har 1.-4. klasse lært om hvordan jorden holder seg varm. Vi har sett på ulike plansjer, som viser hvordan jorden får varme fra solen, men sender noe av varmen tilbake til atmosfæren.

 

I norsk arbeider 1. klasse med bokstavinnlæring og lydfarger. 2. klasse arbeider med diftonger og ulike alfabetplansjer, der de blant annet møter løkkeskrift og stavskrift. 3.  og 4. klasse lager bøker og skriver egne tekster.

 

I matematikk arbeider 1. klasse med tallformasjon. 2. – 4. klasse holder på med addisjon, med og uten veksling.

5.-7. klasse

Denne uka har det vært et stort engasjement rundt en norskoppgave som elevene har jobbet med. Oppgaven var at de valgfritt kunne velge et montessorimateriell i rommet, som de skulle presentere i en bok eller på en veggavis el.l. Det har blitt mange flotte bidrag, og vi legger ut et utvalg på hjemmesida etter hvert.

 

I matte holder 5. trinn på med desimaltall. 6. og 7. trinn jobber med multiplikasjon med flersifrede tall.

 

I engelsk har de jobbet med forståelse og oversettelse av engelsk tekst til norsk.

 

På uteskolen startet vi med å lære om lyd, men det ble noe amputert pga. skikkelig dårlig vær. Vi fortsetter med lyd og øret fremover på uteskolen.

 

Til uka er det svømming på tirsdag. Det kan være lurt om elevene har med seg litt ekstra mat, da de ofte blir sultne etter svømminga.

 

HELGEN MONTESSORISKOLE er en grunnskole for 1. – 7. trinn. Skolen har elever fra hele Nome kommune i tillegg til noen barn fra Gvarv og Skien. Selv om dette er en privatskole, får skolen statsstøtte. Det er derfor ikke foreldrebetaling. Skolen er livssynsnøytral på lik linje med den offentlige skolen.

Styret opplever et stort engasjement hos både foreldre og ansatte. Dette er med på å gjøre skolen enda bedre, og det vil igjen komme barna til gode!

Helgen Montessoriskolelag ser stor verdi i en skole som baserer seg på montessoripedagogikk. Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

 

"Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg."

Svømming i Skien Fritidspark

5.-7. klasse: 29/9, 27/10 og 17/11

1.-4. klasse: 13/10 og 3/11

Til våren vil det være 1.-4. klasse som får svømme flest ganger.

Nyheter og praktiske opplysninger

Retningslinjer ved koronasymptomer

Her finner dere anbefalinger fra kommuneoverlegen i Nome for når man skal holde barnet hjemme og for testing for koronasmitte.

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

Skolens lavvo